fbpx

Сиротенко Андрій Іванович

Сиротенко Андрій Іванович
Syrotenko Andriy

Лауреат Першого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів, художній керівник та головний диригент Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії.

Народився у 1967р. у с. Бускуль, Кустанайської обл. (Казахстан).

1984-1989р.р. навчався на диригентсько-хоровому відділенні Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка, клас В. В. Сидорова.

1989-1994р.р. – навчався на диригентсько-хоровому факультеті Харківської державної консерваторії (на сьогодні – Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського), клас професора В. С. Палкіна.

 

Одночасно:

1990-1994р.р. – артист Камерного хору Харківської обласної філармонії.
1994-2000р.р. – головний хормейстер Камерного хору Харківської обласної філармонії.
1997-2011р.р. – викладач, старший викладач кафедри хорового диригування, керівник хору студентів Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського.
1998р. – лауреат Першого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.

Одночасно:

2004р.- та по теперішній час – художній керівник хору студентов Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
2007-2011р.р. – головний хормейстер Камерного хору філармонії.
З 2011р. та по теперішній час – художній керівник та головний диригент Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна Харківської обласної філармонії.

Під керівництвом А. Сиротенка хор отримав Гран-прі на Міжнародному фестивалі «Хайновські дні музики церковної» (Хайновка, Польща, 2011р.) та «Спеціальний приз за краще виконання твору, написаного після 2007р.» на XXV Міжнародному конкурсі ім. Б. Барток (Дебрецен, Угорщина, 2012р.), в грудні 2018р. колектив отримав першу премію у хоровому конкурсі “Щедрик – фест» (Покровськ, Україна).


Syrotenko Andriy

Winner of the First All-Ukrainian Choir Conductors Competition, Artistic Director and Chief Conductor of the Vyacheslav Palkin Academic Choir of Kharkiv Regional Philharmonic

Born in 1967 in the village Buskul, Kustanai region (Kazakhstan).

1984-1989 studied at the conductor-choral department of Poltava Music School by M. Lysenko, class of V.V. Sidorova.

1989-1994 – studied at the Conducting and Choral Faculty of the Kharkov State Conservatory (today – Kharkiv National University of Arts by I. Kotlyarevsky), class of professor V.S. Palkin.

At the same time:

1990-1994 – Artist of the Kharkiv Regional Philharmonic Chamber Choir.
1994-2000 – Chief choirmaster of the Kharkiv Regional Philharmonic Chamber Choir.
1997-2011 – Lecturer, Senior Lecturer in the Department of Choral Conducting, Head of the choir of students of Kharkiv National University of Arts by I.Kotlyarevsky.
1998 – winner of the First All-Ukrainian Choir Conductors Competition.

At the same time:

2004 – present – artistic director of the students’ choir of Kharkiv National University by V. Karazin.
2007-2011 – chief choirmaster of the Philharmonic Chamber Choir.

Since 2011 and is currently the artistic director and principal conductor of the Vyacheslav Palkin Academic Choir of the Kharkiv Regional Philharmonic.

Under the direction of A. Syrotenko, the choir received the Grand Prix at the International Festival “Hynomka Days of Church Music” (Hynowka, Poland, 2011) and “Special prize for the best performance of a work written after 2007” at the XXV Bartok International Competition (Debrecen, Hungary, 2012), at december 2018 the collective received the first prize in the choir competition “Shchedryk – Fest” (Pokrovsk, Ukraine).