fbpx

Янко Юрій Володимирович

Янко Юрій Володимирович
Yuriy Yanko

Директор – головний диригент Харківської філармонії, Народний артист України, лауреат Міжнародного конкурсу ім. Вахтанга Жорданії.

Для творчості Ю. Янко характерні висока виконавча культура, знання музичних стилів та національних шкіл. Чіткий жест, емоційність, артистизм, вимогливість у роботі з оркестром — все це створило йому репутацію одного з кращих диригентів України.

Закінчив Харківську средню спеціальну музичну школу як диригент-хормейстер (1980), Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського (1985), як оперно-симфонічний диригент – Київську Національну Музичну академію ім. П. Чайковського (1991).

Диригент Академічного симфонічного оркестру Запорізької філармонії (1991-1994), художній керівник та диригент камерного оркестру Харківської середньої спеціальної музичної школи-інтернату (1999-2004). З 1994 – диригент Харківського Академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка. Був диригентом-постановником багатьох вистав.

З 2001 р. працює художнім керівником та головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Харківської філармонії.

У 2004 р. стає директором філармонії. Займається викладацькою діяльністю, доцент кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Отримав Почесні грамоти обласної державної адміністрації (2002, 2006), вищу нагороду Харківського міського голови «За старанність» (2004). Лауреат регіонального рейтингу «Харків’янин року» (2001-2006), регіональної премії «Народне визнання» (2004), муніципальної творчої премії ім. Б. Гмирі (2007). Почесну нагороду Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2011), нагороду Міністра культури і Національного надбання республіки Польща з нагоди 200-річного ювілею Ф. Шопена (2011), Почесну грамоту Верховної Ради України (2012), звання Почесного громадянина Харківської області (2020), Почесне звання “Народний артист України” (червень 2021 р.)

Видатні музиканти нашого часу (Д. Башкіров, Б. Которович, В. Крайнєв, Д . Крамер, Ю. Лоєвський, М. Петров, С. Стадлер, Н. Штаркман, О. Князєв, С. Шоджі та багато інших) високо оцінювали диригентську майстерність Ю. Янка. Він виступав з Національним симфонічним оркестром України, Національним симфонічним оркестром Молдови, з оркестром Віденської філармонії, оркестрами багатьох міст України. З його мистецтвом знайомі слухачі багатьох країн: Болгарії, Нідерландів, Єгипту, Іспанії, Італії, Німеччини, Південної Кореї, Польщі, США, Мексики, Франції, Чехії, Швейцарії, Бельгії, Китаю.


Yuriy Yanko

Director – Chief Conductor of the Kharkov Philharmonic, Honored Artist of Ukraine, winner of the International competition named Vakhtang Jordania.

The works of Maestro Yanko is characterized by high culture of performance, knowledge of musical styles and national schools. Crisp and clear gesture, emotional, dramatic and demanding to work with the orchestra – all this created a reputation as one of the best conductors of Ukraine. He graduated as a conductor-choirmaster of Kharkov Special Music School (1980), Kharkov State University Art named I.Kotlyarevsky (1985), as an opera and symphony conductor – National Music Academy named P.Tchaikovsky (1991).The conductor of Academic Symphony Orchestra of Zaporozhie Philharmonic (1991-1994), artistic director and conductor of chamber orchestra of Kharkov Specialized Secondary Music Boarding School (1999-2004). Since 1994 – the conductor of Kharkov Academic Opera and Ballet named M. Lysenko. He was conductor-producer of many performances.

Since 2001 he has been artistic director and principal conductor of the symphony orchestra of Kharkov Philharmonic. In 2004 he became its director. Engaged in teaching, he received the diplomas of the regional state administration (2002, 2006), the highest award of Kharkov mayor “For diligence” (2004). Winner of regional rating “Kharkov Citizen of Year” (2001-2006), a regional award “Public Recognition” (2004), municipal creative prize by B.Gmyrya (2007). Honorary Award of the Kharkiv Regional Council “Slobozhany Glory” (2011), the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland on the occasion of the 200th anniversary of F. Chopin (2011), Honorary diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine (2012), title of Honorary Citizen of the Kharkiv region (2020).
Famous musicians of our time (D.Bashkirov, B.Kotorovych, V.Kraynyev, D.Kramer, Y.Loyevskyy, M.Petrov, S.Stadler, N.Shtarkman, O.Knyazyev, S.Shodzhy and many others) highly evaluated conducting skills of Maestro Yanko. He has performed with the National Symphony Orchestra of Ukraine National Symphony Orchestra of Moldova, with orchestras in many cities of Russia and Ukraine. Audience from many countries knows his familiar art: Bulgaria, the Netherlands, Egypt, Spain, Italy, Germany, South Korea, Poland, USA, Mexico, France, Czech Republic, Switzerland, Belgium, China.


Проекти:

“Янко-шоу”

“Эфект Моцарта”

Переглянути концерти та події за участю Юрія Янка